поиск песни

Emmy (Armenia) - Սիրելով հեռանում եմ перевод текстов на английский

художник: 
Align paragraphs

I leave still loving you

There is an emptiness inside of you
There is a sadness in your eyes
The tears are falling down softly
There are nice memories in our past
There are daydreams in our present
There thoughts of an impossible love.
 
I leave still loving you
I force myself to forget
I am powerless this time
I am unable to listen to you, to forgive you
I leave still loving you
I force myself to forget
I am powerless this time
I am unable to listen to you, to forgive you
 
Don't even try to get me back
Everything is in vain,
Find someone else
There are warm memories in my past
There are empty daydreams in my present
There are disappeared and lost hopes
 
I leave still loving you
I force myself to forget
I am powerless this time
I am unable to listen to you, to forgive you
I leave still loving you
I force myself to forget
I am powerless this time
I am unable to listen to you, to forgive you
 
I am unable to forgive you
 
I leave still loving you
I force myself to forget
I am powerless this time
I am unable to listen to you, to forgive you
I leave still loving you
I force myself to forget
I am powerless this time
I am unable to listen to you, to forgive you
 
Emmy (Armenia) - Սիրելով հեռանում եմ на Amazon
Emmy (Armenia) - Սիրելով հեռանում եմ смотреть на YouTube
Emmy (Armenia) - Սիրելով հեռանում եմ слушать на Soundcloud

Другие перевод текстов песен от этого художника: Emmy (Armenia)


С помощью иконки на правой боковой панели вы можете смотреть, слушать или купить онлайн the Սիրելով հեռանում եմ музыкальный файл или компакт-диск.


Тексты песен можно использовать только для личного или образования.
Emmy (Armenia) перевод текстов песен авторское право является владельцем этой песни.Больше текстов песен

Летний дождь

Ты бродишь где-то меж людей
В мечтах мир не осуществленных идей
В лучах небесного тепла
Растерялись все твои слова
 
Тёплый летний дождь,
Каплями в твоё окно
Ты не замечай его, ты не замечай
Тёплый летний дождь,
Прогоняет сон, твой сон
Барабанит дождь в окно, в твоё окно
 
Только ты надежды не теряй
И жди всегда меня жди
Дождь пройдёт и солнечным теплом
Улыбнусь за твоим окном
 
Тёплый летний дождь,
Каплями в твоё окно
Ты не замечай его, ты не замечай
Тёплый летний дождь,
Прогоняет сон, твой сон
Барабанит дождь в окно, в твоё окно
 

Avirel es

Քեզ գտա ու այդ օրվանից իմ «ես»-ը կորցրի ես,
Քեզ գտա, աշխարհը ողջ մերժեցի,
Քեզ գտա ու ողջ ունեցածս քոնը դարձրի ես,
Բայց ինձ տված երդումը քո դրժեցիր:
 
Թե չէիր սիրում ինձ, իմ կյանք ինչու՞ մտար,
Ու՞մ էիր իմ մեջ դու փնտրում, որ չգտար:
Չես տեսնի դու իմ լացելը,
Շատ ցավոտ է գիտակցելը,
Որ դու իմը չես, բայց ես սիրում եմ քեզ...
 
(Կրկներգ)
Սխալ էր հավատալը քեզ,
Ու անմնացորդ տրվելս:
Գիտեմ արդեն, որ իմը չես,
Ու շատ եմ կոտրվել ես,
Ես թաքնվել եմ աշխարհից,
Ինձ քեզ եմ նվիրել ես,
Մինչդեռ իմ սերը անխնա
Դու քանդել ու ավիրել ես,
Մինչդեռ իմ սերը անխնա
Դու քանդել ու ավիրել ես:
 
Սխալ էր քո կողքին մնալը,
Ու քեզ ընտելանալը.
Ապրել էլ առանց քեզ չեմ կարող հիմա...
Քո լուռ ու մունջ, անբառ գնալը,
Թողնել ինձ-հեռանալը
Բերեց քեզ փրկություն, իսկ սրտին իմ՝ մահ:
 
Թե չէիր սիրում ինձ, իմ կյանք ինչու՞ մտար,
Ու՞մ էիր իմ մեջ դու փնտրում, որ չգտար:
Չես տեսնի դու իմ լացելը,
Շատ ցավոտ է գիտակցելը,
Որ դու իմը չես, բայց ես սիրում եմ քեզ...
 
(Կամուրջ)
 
Բոլոր երազանքները իմ
Քեզ հետ էի կապել ես,
Բայց որ ինձ սիրում ես, և՛ ինձ, և՛ քեզ
Դու ստորաբար խաբել ես:
 
Align paragraphs

I Break With The Memories

Too much time
(Spent) running from who I really am.
It's such a great torment
Not being able to do what you want to do.
 
Goddamned present!
It chokes me, it makes me feel such grief.
It's destroying my dream,
Preventing me from flying.
 
[Chorus:]
I break with the memories
That always force me to revisit fear,
To face that
Little girl filled with so much kindness.
 
I'm fleeing the terror
Of knowing that I've been lost in the dark
And, now, that sweet little girl
Has truly disappeared...
 
Hateful story
That won't let me move on.
I will attain glory:
That's for sure, you shall see.
 
I will fight with euphoria,
I will melt the ice
That gathers on the ground:
I will look for a new tomorrow!
 
[Chorus:]
I break with the memories
That always force me to revisit fear,
To face that
Little girl filled with so much kindness.
 
I'm fleeing the terror
Of knowing that I've been lost in the dark
And, now, that sweet little girl
Has truly disappeared...
 
I will never stop fighting...
I will never cease to move forward...
I know that the road is very difficult
But now, no one will be able to stop me!
 
[Chorus:]
I break with the memories
That always force me to revisit fear,
To face that
Little girl filled with so much kindness.
 
I'm fleeing the terror
Of knowing that I've been lost in the dark
And, now, that sweet little girl
Has truly disappeared...
 

Kira and Ray

Uooo Oooh Oh Ooh
Kira and Ray
Tell me that you are there
Uooo Oooh Oh Ooh
But what would I do
Without Kira and Ray
 
We keep playing
Since morning
Without ever stopping
Together with Kira and Ray
Two affectionate pups
As wild as we are
 
Ray would eat
All day
Kira never sleeps
And if you are in trouble
You can never tell them
Because they have such sweet eyes
 
What a magic team it is with Kira and Ray
It is all okay
 
Uooo Oooh Oh Ooh
Kira and Ray
Tell me that you are there
Uooo Oooh Oh Ooh
But what would I do
Without Kira and Ray
 
They are small
But they don't know it
They challenge
Without thinking about it
The big and strong dogs
But they are never scared
 
What a magic team it is with Kira and Ray
It is all okay
 
Uooo Oooh Oh Ooh
Kira and Ray
Tell me that you are there
Uooo Oooh Oh Ooh
But what would I do
Without Kira and Ray
 
Running after a fake mouse
Barking to the ceiling
And hiding so they never have to take a bath
But every moment is great for cuddles
Ye Ye Ni Ni Ni Ni
 
Uooo Oooh Oh Ooh
Kira and Ray
Tell me that you are there
Uooo Oooh Oh Ooh
But what would I do
Without Kira and Ray
 
Uooo Oooh
What would I do
Without Kira and Ray
Uooo Oooh
But what would I do
Without Kira and Ray
Tell me that you are there